Cybercriminaliteit behoort tot een van de grootste vormen van financieel-economische misdrijven in ons land. De gevolgen kunnen enorm groot zijn want de kosten kunnen gemiddeld oplopen tot zo’n 80.000 euro.

Veel bedrijven zijn niet voorbereid op de hoge kost die een cyberaanval met zich meebrengt. De hoge kosten worden veroorzaakt door digitale financiële fraude of diefstal van intellectuele eigendommen. Een bedrijf kan ook tijdelijk stilgelegd worden door cybercriminelen. Bijvoorbeeld wanneer het digitale netwerk niet te gebruiken is of wanneer de website uit de lucht gehaald wordt.

Naast de kosten voor het oplossen van de aanval en de operationele schade, zijn er ook nog de ‘slow burn-kosten’. Deze kosten houden de reputatieschade, de juridische last en het verlies van concurrentiekracht in. Ook de kost om na een cyberaanval je digitale veiligheid aan te scherpen is niet te onderschatten.

Financiële dienstverlening en winkelketens worden meer en meer als doelwit gezien voor cybercriminelen. Fraudeurs doen zich vaak voor als een topman die via mail of telefoon de opdracht geven om geld over te maken. Zo’n soort aanval heet men ‘ceo-fraude’.

Voorkomen is beter dan genezen dus! Bereid je organisatie voor op een cyberveilige omgeving door te investeren in cyber security.

About the author : crmart

Related posts

[news_shortcode number="3" template="template-1-logo"]