De cybercriminaliteit in ons land blijft steeds sneller stijgen.

Dat blijkt uit de jaarlijkse criminaliteitscijfers van de Belgische politie. Met 30 procent meer geregistreerde feiten dan in 2018 was het voorbije jaar een recordjaar wat informaticacriminaliteit betreft. Vooral feiten van phishing zijn opvallend vaker geregistreerd.

De criminaliteitsstatistieken van de politie voor het jaar 2019 zijn klaar. Daaruit blijkt dat er meer dan ooit een verschuiving merkbaar is van “offline” naar “online” criminaliteit. Of nog: cybercriminaliteit piekt, diefstal en afpersing daalt.

Gekende trend: criminaliteit daalt wereldwijd

In totaal registreerden de lokale en federale politiediensten vorig jaar bijna 880.000 processen-verbaal. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het aantal geregistreerde feiten in 2018. Maar op langere termijn is er wel een duidelijke daling merkbaar. Zo registreerde de politie in 2011 nog meer dan 1 miljoen feiten. Ter vergelijking: dat is zo’n 17% meer dan het voorbije jaar.

De grote uitzondering: informaticacriminaliteit stijgt met 30%

Helaas is die daling niet merkbaar bij cybercriminaliteit, wel integendeel. Zo waren er in 2019 bijna 33.000 geregistreerde feiten van informaticacriminaliteit. Dat is maar liefst zo’n 30 procent meer dan het jaar ervoor, toen ging het om iets meer dan 25.000 geregistreerde feiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om fraude bij het online kopen en verkopen van spullen of identiteitsfraude. Die stijging is al enkele jaren aan de gang, maar nooit zo uitgesproken als nu (zie grafiek).

Statistieken: Cybercriminaliteit stijgt elk jaar

Opvallend: er zijn vooral meer gevallen geregistreerd van phishing, waarbij dieven gebruikersgegevens stelen door mensen bijvoorbeeld naar een valse website te lokken. Vorig jaar ging het om 2.365 geregistreerde feiten, 80 procent meer dan in 2018.

We moeten extra blijven inzetten op “meer blauw online”

Zo toonde de Veiligheidsmonitor uit 2018 aan dat slechts 22% van de mensen die slachtoffer werden van oplichting via internet hier ook aangifte van deden. Met andere woorden: heel wat gevallen van cybercriminaliteit blijven ook nu nog altijd onder de radar. “We moeten dus extra blijven inzetten op ‘meer blauw online’,” zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. “Inclusief in investeringen in bijkomende en gespecialiseerde opleidingen die daarvoor nodig zijn.”

Bronvermelding:
Auteur: Helen Goedgebeur
Gepubliceerd op 24-7-2020 op www.vrt.be
bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/07/24/cybercriminaliteit-piekt-als-nooit-tevoren/

Uit het recentste cybercrime rapport van de Belgische politie blijkt dat:

Phishing meldingen bijna verdubbeld tot 280.000 per maand in mei 2020 (bron)

Zes op tien Belgische bedrijven kreeg in 2020 te maken met ransomware (bron)

Jaarlijks betalen Belgische bedrijven gemiddeld 100 miljoen euro losgeld voor ransomware aanvallen (bron)

About the author : crmart

Related posts

[news_shortcode number="3" template="template-1-logo"]